CHINESE SPEAKING CORNER

22 října, 2014 § Napsat komentář

CHINESE SPEAKING CORNER je konečně tady!!!
Česko-čínská společnost, pobočka Olomouc a Katedra asijských studií FF UP zve všechny, kteří mají zájem si popovídat nebo zaposlouchat si v čínštině, na první letošní Chinese Speaking Corner. Čínské lektorky a spolužáci se na vás budou těšit již toto pondělí 20. října 2014 v 18:30 v učebně SV-3.40. Téma je (nejenom) cestování, doprava a ubytování v Číně.

speaking corner

Zoo Olomouc zasílá časopis pro sponzory

8 dubna, 2014 § Napsat komentář

Tygr Ussurijský, kterému jsme se díky Vám stali adoptivními rodiči, dostal do svého výběhu tygří slečnu se jménem Betty. Zoo Olomouc nám zaslala časopis, ve kterém se o této skvělé události píše. Doufejme tedy, že se v Olomouci podaří odchovat mláďata kriticky ohroženého tygra ussurijského.

Časopis si můžete stáhnout zde: oryx 4-2014

NAROZENINOVÝ PLES K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KATEDRY ASIJSKÝCH STUDIÍ – foto

8 dubna, 2014 § Napsat komentář

20140227_215248 20140227_215257 20140227_215419 20140227_215711 20140227_215724 20140227_215806 20140227_215818 20140227_215855 20140227_220214 20140227_220218 20140227_220424 ples1 ples2 ples3 ples4 ples5 ples6 ples7 ples8

13. ročník vědomostní soutěže čínského jazyka pro studenty VŠ z celého světa 汉语桥 (Chinese bridge) – Česká a Slovenská národní kvalifikace

18 března, 2014 § Napsat komentář

Formulář registrace zde ke stažení: Registration Form

S cieľom poskytnúť každému študentovi čínskeho jazyka v každej krajine sveta
spoločnú platformu pre štúdium a komunikáciu, posilniť dorozumievanie sa v
čínskom jazyku a podporiť povedomie o čínskej kultúre, ústredie Konfuciovho
inštitútu Hanban v Číne každoročne v júli organizuje semifinále a finále vedomostnej súťaže čínskeho jazyka „Čínsky most“. Táto súťaž je určená študentom vysokých škôl a univerzít z celého sveta. 13. mája tohto roku bude po prvý raz organizátorom národného kola Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike. V Bratislave sa tak uskutoční už 13. ročník súťaže čínskeho jazyka „Čínsky most“. Táto kvalifikácia je spoločná pre Slovenskú aj Českú republiku. Témou 13. ročníka je „Môj čínsky sen“. V uplynulých rokoch sa do celosvetovej súťaže študentov čínskeho jazyka „Čínsky most“ aktívne zapojili študenti slovenskej Univerzity Komenského a českých škôl Karlovej univerzity, Univerzity Palackého, Vysokej škola ekonomickej v Prahe, Masarykovej univerzity, ako aj mnohých ďalších vysokých škôl a univerzít, ktorí dosiahli výborné výsledky. Každý rok sa v oblastnej kvalifikácii našli dvaja či traja víťazi, ktorí sa mohli zúčastniť semifinále v Číne a uchádzať sa tak o štipendium Konfuciovho inštitútu, pokrývajúce 1 alebo 2 semestre štúdia v Číne. Tohto roku by sme radi privítali ešte viac študentov vysokých školách a študentov postgraduálneho štúdia, ktorí by sa v súlade s podmienkami súťaže zúčastnili oblastnej kvalifikácie. Prosíme Vašu školu, aby pomohla zorganizovať nábor a registráciu študentov na súťaž, ich cestu na miesto konania alebo aby ste prišli súťažiacich podporiť.

Za pomoc Vám vopred úprimne ďakujeme!

Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike
Dňa 14. marca 2014

Program a podmienky 13. ročníka vedomostnej súťaže čínského jazyka pre vysokoškolských študentov z celého sveta „Čínsky most“ slovenská a česká kvalifikácia
1.Téma súťaže:“Môj čínsky sen“

2.Čas súťaže a miesto
Dátum a čas: 13. máj 2014 (útorok) od 13:30 do 18:00 hod.
Lokalita: Centrum na podporu hospodárskej a kultúrnej komunikácie mezi
Slovenskem a Čínou ( Restaurace Zahrada, Seberíniho 1, Bratislava )
3.Spôsob registrácie
Prosíme, aby osoby z katedier sinológie zúčastnených škôl alebo z oddelení čínskeho
jazyka, poverené koordinovať zápis školy do tejto súťaže, zostavili do 11. apríla 2014
zoznam účastníkov. Ten, spolu s registračným formulárom, je potrebné zaslať na
emailovú adresu Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky na Slovensku, ktorá bola
vytvorená špeciálne pre registráciu účastníkov súťaže „Čínsky most“: chinesebridge@ zoznam.sk.

4.Účastníci
Slovenskí a českí vysokoškolskí a postgraduálni študenti vo veku do 30 rokov, ktorí
nemajú čínsku národnosť, ktorí sa narodili a vyrastali v inom štáte ako Čína a pre
ktorých nie je čínština rodný jazyk.
5.Obsah súťa že, forma a požiadavky
Každý účastník má čas 9 minút na prezentáciu týchto štyroch bodov:
1. Prednáška na tému „Môj čínsky sen“ (3 minúty);
2. Vedomostný test (2 minúty);
3. Umelecký prednes (3 minúty): napr. čínska pieseň, hra na hudobnom nástroji, tanec, opera, akrobacia, kaligrafia, maľba, strihania papiera, bojové umenie a iné;
4. Interaktívne otázky a odpovede (1 minúta);
Prosíme súťažiacich, aby prišli o 13:30 hod., vyžrebovali si poradové číslo svojho vystúpenia a oboznámili sa s pravidlami súťaže. Každý súťažiaci môže pozvať 10 priateľov alebo známych, aby sledovali priebeh súťaže naživo.

6.Hodnotiaca komisia súťaže
Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky na Slovensku prizvalo odborníkov na
čínsky jazyk a kultúru, aby vytvorili skupinu, ktorá bude výkony súťažiacich hodnotiť
a udeľovať im body.

7.Plán programu
13:30 hod.: príchod súťažiacich, žrebovanie poradia a oboznámenie sa s pravidlami
14:00 hod.: príchod hodnotiacej komisie, oboznámenie sa so systémom bodovania,
technologickým postupom, predstavenie súťažiacich
14:15 hod.: príchod hostí a divákov
14:30 hod.: slávnostné zahájenie, príhovor veľvyslanca ČĽR v SR J.E. pána Pan
Weifang
14:45 hod.: začiatok súťaže
16:45 hod.: koniec súťaže, porada hodnotiacej komisie
Publikum počas porady hodnotiacej komisie sleduje záznam z predošlých súťaží
17:00 hod.: oboznámenie sa s výsledkami, odovzdávanie cien a skupinové
fotografovanie
17:20 hod.: bufet, voľná zábava
18:00 hod.: záver akcie a odchod

8.Ceny a spôsob odmeňovania
1. Klasifikuje sa jedno prvé miesto, dve druhé miesta, tri tretie, niekoľko miest s hodnotením „Vynikajúci“.
2. Víťazi získajú pamätný certifikát a cenu, obe im budú odovzdané na mieste.
3. Odporúčanie pre najlepšieho súťažiaceho oblastnej súťaže, aby reprezentoval
Slovensko a Česko v Číne na júlovom semifinále, kde celkový víťaz môže získať
možnosť študovať v Číne po dobu 1 alebo 2 semestrov.
4. Odporúčanie pre 2 vynikajúce cestovať ako diváci na semifinále súťaže v Číne.
5. Pre ostatných účastníkov súťaže „Čínsky most“ prednostný výber pri záujme o
štipendium Konfuciovho inštitútu.

9.Ostatné záležitosti

1. Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike uhradí
účastníkom súťaže z mimobratislavských oblastí náklady na dopravu a ubytovanie
počas súťaže.

2. Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike zašle emailom zaregistrovaným študentom vzorové otázky a témy na vedomostnú časť súťaže (o čínskom jazyku a vnútroštátnych podmienkach?/reáliách Číny). Výsledky súťažebudú spropagované na stránkach veľvyslanectva (http://sk.chineseembassy.org/ CHN/ ).

3. Kvôli podrobnejším informáciám o súťaži navštívte, prosím, oficiálne webové
stránky súťaže „Čínsky most“ (http://bridge.chinese.cn) a čínske webové stránky
Hanban (www.hanban.org).

10. Koordinátorsúťaže

Pán WANG Ruixiang,
tretí tajomník Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike
Tel: 00421-2-62804292
Fax: 00421-2-62804289
E – mail: chinesebridge@zoznam.sk

Sponzoring zvířete v Zoo Olomouc

15 února, 2014 § Napsat komentář

Anketa o sponzoringu zvířete v zoo dopadla jasným výsledkem 63 ku 4 hlasům pro Olomouc. Zde je již anketa o výběru zvířete, kterému peníze pošleme. Každý může hlasovat až pro TŘI různá zvířata.  Na stránkách: http://www.zoo-olomouc.cz/app/galerie-zvirat si můžete zjistit podrobné informace o zvířatech a zde pár fotek, které by Vám měly usnadnit výběr:

Tygr ussurijský

Tygr ussurijský

Medvěd malajský

Medvěd malajský

Jeřáb manžuský

Jeřáb manžuský

Kočka bengálská

Kočka bengálská

Velbloud dvouhrbý

Velbloud dvouhrbý

Levhart manžuský

Levhart manžuský

Vlk akrtický

Vlk akrtický

Gibon lar

Gibon lar

Kočka krátkouchá

Kočka krátkouchá

Kozorožec sibiřský

Kozorožec sibiřský

Vlk hudsonův

Vlk hudsonův

Online registrace Česko-čínská společnost

15 února, 2014 § Napsat komentář

Abychom Vám usnadnili registraci, pod tímto odkazem naleznete online přihlášku do Česko-čínské společnosti: http://ccspol.net/prihlaska.php

NAROZENINOVÝ PLES K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KATEDRY ASIJSKÝCH STUDIÍ

14 února, 2014 § Napsat komentář

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na Narozeninový ples k 20. výročí založení Katedry asijských studií, který se bude konat 27. února 2014 od 19:00 v kulturním domě Lola. Dole naleznete podrobný popis trasy a odjezdy městské dopravy.plakat-ples-A3-smallMapa trasy do kulturního domu Lola (Sudova 16), odjezdy městské dopravy, telefonní čísla na TAXI:

katkanavod

Where Am I?

You are currently browsing the Ostatní činnost category at Česko-čínská společnost.